W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych biblioteka szkolna zmienia harmonogram pracy. Od 9 listopada 2020 roku księgozbiór udostępniamy w następujących godzinach:


poniedziałek 7:30 – 13:30
wtorek 10:30 – 16:30
środa 7:30 – 13:30
czwartek 10:30 – 16:30
piątek 7:30 – 13:30


Informujemy, że można się z nami kontaktować elektronicznie, przesyłając zapytania na maila: 
biblioteka@dziesiatka.tm.pl

Regulamin korzystania z biblioteki
przy Szkole Podstawowej nr 10
im. 
Tomaszowskich Olimpijczyków
w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni SP 10

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły,
  w wyznaczonych godzinach oraz, po wcześniejszym uzgodnieniu, na okres wakacji.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki
  i godzinami udostępniania zbiorów.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 6. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki. Nieoddanie książek wypożyczonych w ubiegłym roku szkolnym powoduje zawieszenie w prawach czytelnika w następnym roku szkolnym.
 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

Wypożyczanie książek i poszanowanie zbiorów

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 3. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela
 4. Każdy czytelnik powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 5. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni. Przed upływem terminu zwrotu czytelnik ma prawo przedłużyć termin wypożyczenia na następne 30 dni. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego
 6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej dwie lektury.
  O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni jest zawieszony
  w prawach korzystania z biblioteki.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 3. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 4. Przed o puszczeniem czytelni czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego (lektury, książki popularnonaukowe) mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 7. Książki , czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

Zasady ogólne

 1. Stanowisko komputerowe oraz drukarka w bibliotece szkolnej służą  wyłącznie celom edukacyjnym.
 2. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
 3. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu 0.20 zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki. Drukować można jedynie fragmenty wypożyczonych programów.
 4. Stanowisko komputerowe umożliwia korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 5. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.  Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko jednego stanowiska komputerowego.
 7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy
  i niezakłócające rytmu pracy biblioteki.
 8. Rozpoczęcie pracy przy komputerze w bibliotece szkolnej możliwe jest jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 10.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 

Zasady szczegółowe

Użytkownik ma prawo do:

 • Korzystania z komputera oraz zasobów sieci Internet w granicach określonych przez nauczyciela-bibliotekarza

Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie,  którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.

Użytkownik ma obowiązek:

 • Podporządkować się wszystkim zaleceniom nauczyciela-bibliotekarza
 • Posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 • Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 • Sprawdzać przyniesione nośniki danych programem antywirusowym.
 • Zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w istniejących ustawieniach oprogramowania
 • Samowolnie włączać i wyłączać urządzenia  z sieci elektrycznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w Czytelni Internetowej upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych (Instrukcja BHP na stanowisku pracy
  z komputerem i drukarką).
 • Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice!

W tym trudnym dla nas czasie, zachęcamy Was do czytania i słuchania legalnie udostępnianych e-booków, audiobooków oraz stacjonarnego wypożyczania książek.
Służymy pomocą w wyborze odpowiedniej pozycji książkowej.

Aby ułatwić Wam pracę, poniżej udostępniamy bezpośrednie linki do wszystkich, legalnie udostępnionych w sieci, lektur. Pozostałe lektury są chronione prawem autorskim i można je albo zakupić na witrynie internetowej danego sklepu bądź też wypożyczyć w naszej bibliotece.

 

Szkoła podstawowa – klasy IV-VI

Lektury obowiązkowe:

 1. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks); https://komiksy-christa.prv.pl/?komiks=Kajko_i_Kokosz&epizod=Szkola_latania
 2. Ignacy Krasicki, wybrane bajki; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-nowe/
 3. Adam Mickiewicz, Powrót taty, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-powrot-taty.pdf
 4. Adam Mickiewicz, Pani Twardowska, https://lektury.gov.pl/lektura/pani-twardowska
 5. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego); https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/
 6. Bolesław Prus, Katarynka; https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka
 7. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pamietniku-zofii-bobrowny/
 8. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy/
 9. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mazurek-dabrowskiego/
 10. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopciuszek/
 11. Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/puszkin-bajka-o-rybaku-i-rybce/
 12. Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne https://polska-poezja.pl/lista-wierszy https://wolnelektury.pl/   https://lektury.gov.pl/

 

Lektury uzupełniające klasy IV – VI (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

 1. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród https://lektury.gov.pl/lektura/tajemniczy-ogrod
 2. Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie/
 3. Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ksiega-dzungli/
 4. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-macius-pierwszy/
 5. Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant; https://lektury.gov.pl/lektura/janko-muzykant
 6. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-sawyera/

 

Szkoła podstawowa – klasy VII-VIII

Lektury obowiązkowe:

 1. Aleksander Fredro, Zemsta;

https://lektury.gov.pl/katalog-lektur/41

 1. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym

tren I, https://lektury.gov.pl/lektura/tren-i

tren V, https://lektury.gov.pl/lektura/tren-v

tren VII https://lektury.gov.pl/lektura/tren-vii

tren VIII; https://lektury.gov.pl/lektura/tren-viii

 1. Ignacy Krasicki, Żona modna;

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna/

 1. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=reduta
 2. Adam Mickiewicz, Dziady część II https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii
 3. Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika/
 4. Adam Mickiewicz Świtezianka https://lektury.gov.pl/lektura/switezianka
 5. Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie/
 6. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, https://lektury.gov.pl/lektura/quo-vadis
 7. Henryk Sienkiewicz – Latarnik; https://lektury.gov.pl/lektura/latarnik
 8. Juliusz Słowacki, Balladyna; https://lektury.gov.pl/lektura/balladyna
 9. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace; https://lektury.gov.pl/lektura/syzyfowe-prace

 

Lektury uzupełniające klasy VII – VIII (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

 1. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy; https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krzyzacy/

 

 

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach od 9 listopada 2020 roku przekazujemy propozycję stron internetowych na których znajdują się bezpłatne materiały.

 

 Polecane przez MEN platformy, strony i serwisy internetowe:

 

 1. https://epodreczniki.pl/

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści
i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

 

 1. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Przykładowe arkusze egzaminacyjne, informatory, dodatkowe materiały.

 

 1. http://wlaczpolske.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. 

Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań

 

 1. https://lektury.gov.pl/

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. 

 

 1. https://wolnelektury.pl/

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. 

 

 1. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów
i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

 

 1. https://ninateka.pl/edu

To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. 

Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania.

 1. http://www.muzykotekaszkolna.pl/

Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. 

W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną

 1. polona.pl

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. 

W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać
i dowolnie wykorzystywać.

 1. polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki. 

 

 1. https://basn.pl/bajki/do-czytania.php

Bajki dla najmłodszych.

 

 1. https://polska-poezja.pl/lista-wierszy

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

 

 1. http://audio-bajki.pl/

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

 

 1. http://wierszykidladzieci.pl/

Wiersze dla dzieci Brzechwy, Tuwima, Konopnickiej, Bełzy, Jachowicza, Lasoty, Niewiadomskiej, Gołucha i wielu innych autorów.

 

Źródło:

komunikat prasowy MEN
lekcjaliteratury.pl

 

 

 

Lektury klas I – III:

 1. Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);
 2. Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych);
 3. Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;
 4. Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;
 5. Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;
 6. Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;
 7. Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;
 8. Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;
 9. Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;
 10. Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;
 11. Maria Krüger, Karolcia;
 12. Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;
 13. Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;
 14. Marcin Pałasz, Sposób na Elfa;
 15. Joanna Papuzińska, Asiunia;
 16. Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;
 17. Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;
 18. Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska;
 19. Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;
 20. Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci;
 21. Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie;
 22. Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze;
 23. Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika;
 24. Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek.

Lektury klas IV – VI (obowiązkowe)

 1. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;
 2. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks);
 3. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań);
 4. Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi;
 5. Ignacy Krasicki, wybrane bajki;
 6. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 7. Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego);
 8. Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;
 9. Bolesław Prus, Katarynka;
 10. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;
 11. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 12. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;
 13. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;
 14. Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce;
 15. Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie;
 16. Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;
 17. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek,
 18. Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;
 19. Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

 

Lektury klas IV – VI (uzupełniające; obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

 1. Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy;
 2. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść;
 3. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów;
 4. Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie;
 5. Olaf Fritsche, Skarb Troi;
 6. Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli;
 7. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy;
 8. Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów;
 9. Selma Lagerlöf, Cudowna podróż;
 10. Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty);
 11. Kornel Makuszyński, wybrana powieść;
 12. Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;
 13. Karol May, Winnetou;
 14. Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza;
 15. Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść;
 16. Ewa Nowak, Pajączek na rowerze;
 17. Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;
 18. Sat-Okh, Biały Mustang;
 19. Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant;
 20. Alfred Szklarski, wybrana powieść;
 21. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera;
 22. Wybrane pozycje z serii Nazywam się… (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin);
 23. Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II i in.) lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.

Lektury klas VII – VIII (obowiązkowe)

 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 2. Aleksander Fredro, Zemsta;
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;
 4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 5. Ignacy Krasicki, Żona modna;
 6. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);
 7. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 8. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
 9. Juliusz Słowacki, Balladyna;
 10. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;
 11. Sławomir Mrożek, Artysta;
 12. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany 13. reportaż).
 13. Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

 

Lektury klas VII – VIII (uzupełniające; obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

 1. Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty);
 2. Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna;
 3. Arkady Fiedler, Dywizjon 303;
 4. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze;
 5. Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka;
 6. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty);
 7. Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów;
 8. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy;
 9. Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża;
 10. Melchior Wańkowicz, Monte Cassino (fragmenty);
 11. Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty) lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże.

 

Kartka dla Olimpijczyka

Zakończyła się szósta edycja świątecznego konkursu. Do 11 grudnia 2020 roku
uczniowie przynieśli 112, bardzo oryginalnie i pomysłowo wykonanych, prac. Komisja, pod
przewodnictwem pana dyrektora Piotra Chomentowskiego, postanowiła przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia.

I miejsce – Michalina Gogól – VI e
II miejsce – Tomasz Wlazło – VI a
III miejsce – Alina Świnoga – VIII a

Wyróżnienia:
Hubert Dąbrowski – VIII s
Maria Szczepańska – III c
Zofia Szeferkiewicz – I b
Lena Świnoga – IV a

Wyróżnienia za umieszczenie motywu olimpijskiego:
Fabian Lisicki – VI d
Wojciech Lubicki – III d
Maciej Nockoski – VI d

Wręczenie nagród nastąpi po wznowieniu zajęć stacjonarnych.
Wszystkie kartki, które brały udział w konkursie zostaną wysłane do Olimpijczyków oraz
emerytowanych nauczycieli naszej szkoły. Dziękujemy Wam za udział w konkursie
i zapraszamy do zmagań w przyszłym roku szkolnym.

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki (7:30 – 15:30).
 2. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających  (2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry.
 4. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce.
 5. Pomieszczenia biblioteczne są w miarę możliwości systematycznie wietrzone (co godzinę).
 6. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (np. klamki, drzwi, blaty) są regularnie dezynfekowane.
 7. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dla uczniów dostępem do półek.
 8. Aby wypożyczanie przebiegało sprawnie – łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”.
 9. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 10. Czytelnicy oddają książki, wkładając je do wyznaczonego pudełka.
 11. Oznaczone przez bibliotekarza datą zwrotu materiały biblioteczne przechodzą 2 – dniową kwarantannę. Potem są odpisywane przez bibliotekarza z konta czytelnika i włączane na półki.
 12. Zapytania o książki lub sprawy dotyczące wypożyczenia można kierować przez e-dziennik.
 13. Na czas pandemii „kącik żarłacza” oraz pokój multimedialny będą wyłączone z użytkowania.
Font Resize
Kontrast strony