mgr Anna Nowak

mgr Anna Nowak

Wicedyrektor

Anna Nowak ukończyła studia na kierunku pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz studia podyplomowe: Integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. Spośród wielu kursów i szkoleń najbardziej ceni sobie kurs kinezjologii edukacyjnej Paula Denisona. Zawodu nauczyciela nie zamieniłaby na żaden inny. Obecnie naucza języka angielskiego w klasach młodszych i pełni funkcję wicedyrektora szkoły.

mgr Emilia Marszałek

mgr Emilia Marszałek

Wicedyrektor

Pani Emilia Marszałek jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra filologii germańskiej. Jest wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Łodzi w zakresie egzaminu z języka niemieckiego. Czynnie bierze udział w sprawdzaniu i ocenianiu arkuszy egzaminacyjnych. Pracuje w tej szkole od 1 września 2002r., a od 1 września 2014r. pełni funkcję wicedyrektora.

Font Resize
Kontrast strony