„Ekopracownia pod chmurką”

Home / „Ekopracownia pod chmurką”

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Maz., realizuje projekt „Ekopracownia pod chmurką”, w ramach którego planuje utworzenie punktu dydaktycznego „Obserwatorium wśród drzew ”.

Wartość ogólna zadania kształtuje się w kwocie 50.000 zł, z czego szkoła otrzymała  dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 45.000,00 zł; wkład własny – 5.000 zł.

Informację o przyznaniu dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi na realizację naszej „Ekopracowni pod chmurką” pn. „Obserwatorium wśród drzew” otrzymaliśmy pod koniec listopada 2018 r. W grudniu dokonaliśmy zakupu kostki brukowej i obrzeży oraz cementu, a także elementów wyposażenia potrzebnego do monitoringu pracowni. Wszystkie te zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych przyznanych nam przez Gminę – Miasto Tomaszów Maz.

Jeszcze niedawno teren naszego „Obserwatorium”

wyglądał tak:                                                                                                                 

Zdjęcia nr 1, 2, 3

Podczas pisania projektu, w kwietniu 2018 r. zaprosiliśmy do współpracy uczniów III klasy Technikum Architektury Krajobrazu z ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz.  Uczniowie ci w ramach swoich zajęć praktycznych, pod czujną opieką swoich nauczycieli: pani Agnieszki Meli i Alicji Barszczyk, dokonali  inwentaryzacji nasadzeń na trenie pracowni.

Zdjęcie nr 4, 32

Prace przy realizacji ekopracowni ruszyły pełną parą w marcu 2019 r. Najpierw rozpoczęły się prace ziemne, czyli przede wszystkim układanie kostki brukowej i obrzeży w formie chodników i obramowań rabaty, ścieżki sensorycznej, leśnej skoczni, ścieżki zdrowia…    Potrzebni nam byli fachowcy, ponieważ sami nie posiadaliśmy takich umiejętności ani sprzętu. Po krótkich poszukiwaniach znaleźliśmy dobrego człowieka, pana Zbigniewa Kobalczyka – właściciela firmy brukarskiej, który zgodził się na położenie kostki po znacznie obniżonej cenie. Radość była wielka, bo środki z rady rodziców przeznaczone na ten cel były ograniczone. Na dodatek okazało się, że firma jest solidna i wszystkie prace zostały wykonane bardzo dokładnie.

Zdjęcie nr 6

Następny etap to równanie pozostałego terenu przeznaczonego pod „Obserwatorium wśród drzew”. I tu z pomocą przyszła nam rodzina p. Kowalskich: p. Teresa, p. Arkadiusz oraz ich synowie, były i obecny uczeń naszej szkoły. Państwo Kowalscy – właściciele firmy Arkadia Sztuka Ogrodów – pomogli nam wcześniej przy pisaniu projektu, wykonując fachowy plan zagospodarowania terenu pod ekopracownię. Teraz, służąc swoim czasem i sprzętem, przyszli nam z pomocą przy jego realizacji. Mimo niesprzyjającej kwietniowej pogody wszyscy ochoczo pracowaliśmy przy równaniu terenu.

Zdjęcia nr 7, 8, 9, 10, 12

dav
dav
dav
dav
dav

I wreszcie przyszedł czas na wykonanie poszczególnych elementów wyposażenia pracowni.  Z pni otrzymanych od pracowników Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej oraz prywatnego sponsora wykonaliśmy ścieżkę zdrowia, elementy leśnej skoczni, „muzyczny krąg”. Kilka z nich przeznaczyliśmy do liczenia słoi.

Zdjęcia nr 13, 15, 17, 18, 21

 

Utworzoną z obrzeży ścieżkę zmysłów trzeba było wypełnić piachem, żwirem oraz różnymi materiałami zebranymi przez uczniów klas młodszych: szyszkami, mchem, trocinami, korą, igliwiem.

Zdjęcia nr 16, 22, 31

Już w lutym pozyskaliśmy od Ceramiki Paradyż 10 palet w celu utworzenia „Hotelu dla owadów”. Palety stanęły na jednej z bylinowych rabat. Aby powstał z nich hotel, trzeba było wypełnić wolne przestrzenie różnymi naturalnymi materiałami: patykami, szyszkami, słomą, mchem, grubą korą, potłuczonymi glinianymi doniczkami… Po długiej i żmudnej pracy udało się! Dodatkowo uczniowie klas IV – VIII i III gimnazjum, w ramach szkolnego konkursu, wykonali budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów, które również znalazły miejsce w ekopracowni.

Zdjęcia nr 14, 23, 24, 27, 40, 41

sdr

sdr
sdr
sdr

Przyszedł też czas na sadzenie roślin. W związku z tym, że na terenie przeznaczonym pod „Obserwatorium wśród drzew” jest dużo drzew i krzewów, zakupiliśmy tylko rośliny bylinowe, w większości miododajne: jeżówki, języczki, miodunki, lawendy, kocimiętki, szałwie, kokoryczki… Po posadzeniu wyściółkowaliśmy je korą aby ograniczyć parowanie wody no i oczywiście wzrost chwastów.

Zdjęcia nr 20, 25, 26

W międzyczasie dotarły do szkoły różne pomoce dydaktyczne zamówione w firmie Mentor  znajdującej się w Połczynie Zdrój, Stacja Meteorologiczna oraz stoły i ławki do tzw. Forum Dydaktycznego –  miejsca, w którym będą odbywać się „zielone lekcje”. Wszystkie te pomoce trzeba było poskręcać i zamontować na stałe w wyznaczonych miejscach. Nieocenieni okazali się panowie: Andrzej, Mariusz i Paweł – pracownicy gospodarczy szkoły. Oprócz montażu pomocy dydaktycznych i stołów, to właśnie panowie byli naszą podporą przy wykonywaniu wszystkich ciężkich prac przy tworzeniu rabat, ścieżek, rozwożeniu ziemi, żwiru…..

Zdjęcia nr 28, 29, 30, 34, 37, 38

dav
sdr
sdr
dav
dav

Wreszcie nadszedł czas oddania do użytku naszej ekopracowni. 17 czerwca odbyło się uroczyste jej otwarcie na które przybyli zaproszeni goście, min  Zastępca Prezydenta Tomaszowa Maz. – Pani Izabela Śliwińska, Dyrektor Wydziału Edukacji – Pani  Halina Szczucińska,  Z-ca dyrektora d/s inwestycji – Pani Gabriela Stefańczyk-Wlazło oraz Pani Wacława Bąk – były dyrektor szkoły oraz inicjatorka pomysłu utworzenia tej pracowni, a także wielu innych znakomitych gości, którzy w różny sposób wspierali nas przy realizacji projektu. Po części oficjalnej, która zakończyła się symbolicznym przecięciem wstęgi przy głównym wejściu do pracowni, uczniowie klasy I a zainaugurowali zajęcia w „Obserwatorium wśród drzew”. Podzieleni na grupy przeszli ścieżkę zdrowia oraz skacząc na „Leśnej skoczni” mierzyli się z wynikami poszczególnych zwierząt: żaby, zająca czy sarny. Uczniowie z III klas gimnazjalnych objaśniali zaproszonym gościom funkcjonowanie poszczególnych pomocy dydaktycznych: światowidów, labiryntów, kostek wiedzy… Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze przy stołach w Forum Dydaktycznym, gdzie na zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek.  

   

 

 

Font Resize
Kontrast strony