mgr Emilia Marszałek

mgr Emilia Marszałek

Wicedyrektor

Pani Emilia Marszałek jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra filologii germańskiej. Jest wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Łodzi w zakresie egzaminu z języka niemieckiego. Czynnie bierze udział w sprawdzaniu i ocenianiu arkuszy egzaminacyjnych. Pracuje w tej szkole od 1 września 2002r., a od              1 września 2014r. pełni funkcję wicedyrektora.

Font Resize
Kontrast strony