mgr Wioletta Guść

Pedagog

Pani Wioletta Guść jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła pedagogikę opiekuńczą i terapię pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz podyplomowo pedagogikę resocjalizacyjną i oligofrenopedagogikę z terapią pedagogiczną.
W naszej szkole pełni funkcję pedagoga. Prowadzi również “Szkolne Koło Wolontariatu” oraz jest opiekunem Szkolnego Klubu Żonkila w ramach akcji ,,Pola Nadziei”.

Font Resize
Kontrast strony