Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

– działań podejmowanych przez wszystkich nauczycieli na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej;

– pomocy indywidualnej, udzielanej przez specjalistów szkolnych;

– porad i konsultacji dla rodziców;

– działań mediacyjnych i interwencyjnych, podejmowanych wobec uczniów w zależności od rozpoznawanych potrzeb;

– zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia;

– zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych – zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznej, rozwijającej kompetencje emocjonalno-społeczne.

W szkole uczą się dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie realizują naukę w klasach ogólnodostępnych. Wsparcia udzielają im – zgodnie z zaleceniami – pedagodzy,  nauczyciele oraz specjaliści.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA PPP

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH_KRYZYSOWYCH