Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.30


 

Wydarzenia:

23 kwietnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Języka Angielskiego, świetlica szkolna przygotowała gry i zabawy językowe. Uczniowie klas I-III i IV-VIII rozwiązywali rozmaite zadania o różnym poziomie trudności. Uczniowie bawili się z językiem angielskim poprzez rebusy, krzyżówki, wykreślanki i opisy ilustracji.


 


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim

I.PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
1.Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie w godzinach 7.00-16.30.
2.Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
3.Na świetlicy obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie zarówno w stosunku do wychowawców jak i kolegów.
4.Uczniowie przebywający na świetlicy mają prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu.
5.Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę.
6.Uczniowie przebywający na świetlicy powinni komunikować się ze sobą w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym.
7.Na świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych z wyjątkiem sytuacji spowodowanych nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.
8.Każdy uczeń uczęszczający na świetlicę powinien zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego zasad.
II.ZADANIA ŚWIETLICY
1.Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po zajęciach.
2.Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3.Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4.Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
5.Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
6.Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
7.Poznanie przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.