Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.30


 

Wydarzenia:

23 kwietnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Języka Angielskiego, świetlica szkolna przygotowała gry i zabawy językowe. Uczniowie klas I-III i IV-VIII rozwiązywali rozmaite zadania o różnym poziomie trudności. Uczniowie bawili się z językiem angielskim poprzez rebusy, krzyżówki, wykreślanki i opisy ilustracji.


 


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim

I.PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
1.Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie w godzinach 7.00-16.30.
2.Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
3.Na świetlicy obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie zarówno w stosunku do wychowawców jak i kolegów.
4.Uczniowie przebywający na świetlicy mają prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu.
5.Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę.
6.Uczniowie przebywający na świetlicy powinni komunikować się ze sobą w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym.
7.Na świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych z wyjątkiem sytuacji spowodowanych nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.
8.Każdy uczeń uczęszczający na świetlicę powinien zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego zasad.
II.ZADANIA ŚWIETLICY
1.Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po zajęciach.
2.Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3.Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4.Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
5.Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
6.Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
7.Poznanie przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.