Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do klasy siatkarskiej

REKRUTACJA do ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 10 planowane jest utworzenie jednego oddziału sportowego składającego się z grupy uczniów od 20 do 26 uczniów (po równo z chłopców i dziewcząt). W klasie sportowej dzieci realizują cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i sześciogodzinne szkolenie sportowe piłki siatkowej.

Do oddziału sportowego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 10 na podstawie wniosku złożonego przez rodziców. Następnie jeśli szkoła posiada wolne miejsca przyjmuje się uczniów spoza szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci:

  • których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek do klasy sportowej,
  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego i uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
  • których rodzice złożyli oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z naborem i regulaminem klasy sportowej.

Próby sprawności fizycznej odbywają się zgodnie z harmonogramem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.