Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ważne telefony i adresy

Rzecznik Praw Rodziny

Zarządzeniem prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku został powołany Rzecznik Praw Rodziny. Do zadań Rzecznika Praw Rodziny należy:
- Monitorowanie przestrzegania praw rodziny przez instytucje samorządowe, w szczególności przez placówki oświatowe
- Podejmowanie działań zmierzających do interwencji w przypadku naruszenia praw rodziny
- Prowadzenie infolinii i skrzynki kontaktowej umożliwiającej przesyłanie zgłoszeń związanych z naruszeniem praw rodziny
- Informowanie rodzin o przysługujących im prawach
- Informowanie Prezydenta Miasta o naruszeniach praw rodziny i podejmowanych interwencjach
W razie naruszenia podstawowych praw rodziny zachęcamy do kontaktu z tomaszowskim Rzecznikiem Praw Rodziny Panem Krzysztofem Dziubałtowskim

ADRES SKRZYNKI MAILOWEJ DO KONTAKTU Z RZECZNIKIEM PRAW RODZINY:
rzecznikprawrodziny@tomaszow-maz.pl
Kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: Tel. 44 724 23 11 wew. 574,575

WAŻNE ADRESY – TAM UZYSKASZ POMOC

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon: 44 723-34-86

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Cekanowska 5
Sekretariat tel. (fax) 44 723-34-89
Pomoc Społeczna tel. 44 723-73-53, 44 719 57 59
Świadczenia Rodzinne tel. wew. 22, 48

Zespół Interdyscyplinarny w Tomaszowie Mazowieckim
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Cekanowska 5 (siedziba MOPS, pok.23)
tel. 44 723 34 89
(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – do 15:30)http://www.mopstomaszow.naszops.pl/
ZATRZYMAJ  PRZEMOC !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 725 14 60

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
tel.: 44 724 69 49                                              
Infolinia:  800 112 261 
Poniedziałek:  psycholog  14.00 – 20.00
                       radca prawny 15.30 – 18.30
                       specjalista ds. uzależnień 17.00 – 20.00
Wtorek:          psycholog   14.00 – 20.00
                       pracownik socjalny     15.30 – 17.00
Środa:             psycholog     15.30 – 20.00                                    
                       pedagog  16.00 – 19.00
Czwartek:       psycholog    14.00 – 20.00
                       radca prawny    17.00 – 20.00
Piątek:            psycholog    14.00 – 20.00
                       pedagog       16.00 – 18.00