Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ważne telefony i adresy

Rzecznik Praw Rodziny

Zarządzeniem prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku został powołany Rzecznik Praw Rodziny. Do zadań Rzecznika Praw Rodziny należy:
- Monitorowanie przestrzegania praw rodziny przez instytucje samorządowe, w szczególności przez placówki oświatowe
- Podejmowanie działań zmierzających do interwencji w przypadku naruszenia praw rodziny
- Prowadzenie infolinii i skrzynki kontaktowej umożliwiającej przesyłanie zgłoszeń związanych z naruszeniem praw rodziny
- Informowanie rodzin o przysługujących im prawach
- Informowanie Prezydenta Miasta o naruszeniach praw rodziny i podejmowanych interwencjach
W razie naruszenia podstawowych praw rodziny zachęcamy do kontaktu z tomaszowskim Rzecznikiem Praw Rodziny Panem Krzysztofem Dziubałtowskim

ADRES SKRZYNKI MAILOWEJ DO KONTAKTU Z RZECZNIKIEM PRAW RODZINY:
rzecznikprawrodziny@tomaszow-maz.pl
Kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: Tel. 44 724 23 11 wew. 574,575

WAŻNE ADRESY – TAM UZYSKASZ POMOC

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon: 44 723-34-86

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Cekanowska 5
Sekretariat tel. (fax) 44 723-34-89
Pomoc Społeczna tel. 44 723-73-53, 44 719 57 59
Świadczenia Rodzinne tel. wew. 22, 48

Zespół Interdyscyplinarny w Tomaszowie Mazowieckim
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Cekanowska 5 (siedziba MOPS, pok.23)
tel. 44 723 34 89
(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – do 15:30)http://www.mopstomaszow.naszops.pl/
ZATRZYMAJ  PRZEMOC !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 725 14 60

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
tel.: 44 724 69 49                                              
Infolinia:  800 112 261 
Poniedziałek:  psycholog  14.00 – 20.00
                       radca prawny 15.30 – 18.30
                       specjalista ds. uzależnień 17.00 – 20.00
Wtorek:          psycholog   14.00 – 20.00
                       pracownik socjalny     15.30 – 17.00
Środa:             psycholog     15.30 – 20.00                                    
                       pedagog  16.00 – 19.00
Czwartek:       psycholog    14.00 – 20.00
                       radca prawny    17.00 – 20.00
Piątek:            psycholog    14.00 – 20.00
                       pedagog       16.00 – 18.00