Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Przyjdź do nas!

Jako środowisko otwarte na potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców:

  • zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
  • upowszechniamy zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,
  • systematycznie tworzymy własną historię i tradycje, rozwijamy uczniowski ceremoniał i wzbogacamy szkolną symbolikę,
  • rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,
  • wychowujemy w duchu patriotyzmu, uczymy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, a jednocześnie otwieramy uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
  • dążymy do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk, a także w relacjach z uczniami niepełnosprawnymi,
  • dbamy o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadzając relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,
  • wspomagamy wychowawczą rolę rodziny oraz współdziałamy z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania,
  • dążymy do stworzenia takiej atmosfery pracy, w której nauczyciele są otwarci na potrzeby ucznia, życzliwie współpracują ze sobą, podnoszą swoje kwalifikacje, są zaangażowani w życie szkoły, współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.