Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Przyjdź do nas!

Jako środowisko otwarte na potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców:

  • zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
  • upowszechniamy zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,
  • systematycznie tworzymy własną historię i tradycje, rozwijamy uczniowski ceremoniał i wzbogacamy szkolną symbolikę,
  • rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,
  • wychowujemy w duchu patriotyzmu, uczymy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, a jednocześnie otwieramy uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
  • dążymy do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk, a także w relacjach z uczniami niepełnosprawnymi,
  • dbamy o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadzając relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,
  • wspomagamy wychowawczą rolę rodziny oraz współdziałamy z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania,
  • dążymy do stworzenia takiej atmosfery pracy, w której nauczyciele są otwarci na potrzeby ucznia, życzliwie współpracują ze sobą, podnoszą swoje kwalifikacje, są zaangażowani w życie szkoły, współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.