KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady bezpieczeństwa

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS LEKCJI ON-LINE

 

 1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego, włączonego telewizora itp).2. Pamiętaj, że podobnie jak w filmach ważny jest też „drugi plan”. Zadbaj, aby w kadrze za Twoimi plecami panował porządek. Możesz zrobić przed spotkaniem test kamery, wtedy będziesz mógł jeszcze cos poprawić.

  3. Jeśli masz, przygotuj słuchawki – wystarczą te od telefonu – podłącz je.

  4. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali podczas jej trwania.

  5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, itp.

  6. Grupę na zajęcia organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych uczestników. Najlepiej korzystaj ze szkolnego adresu e-mail, to on uprawnia Cię do korzystania z zajęć on-line. Inna nazwa użytkownika, inny kod może spowodować, że nauczyciel nie będzie mógł Cię zidentyfikować i nie będziesz mógł brać udziału w e-lekcji.

 

Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się(i tym samym nie była nudna), należy pamiętać
o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:

 1. Wyłącz Twój mikrofon na platformie (znajdź symbol mikrofonu i kamery, jeśli któryś z nich klikniemy i zostanie przekreślony; czerwona linia oznacza to, że wyłączyliśmy mikrofon=nie słychać nas lub obraz=nie widać nas).2. Jeżeli chcesz się zgłosić np. do odpowiedzi możesz to zgłosić w umówiony przez nauczyciela sposób. Jeśli nauczyciel udzieli Ci głosu, wtedy ponownie kliknij symbol mikrofonu aby wszyscy Cię mogli usłyszeć.

  3. Słuchamy wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek (lekcja tego typu szczególnie wymaga ciszy i spokoju).

  4. Pamiętamy o tym, żeby kamerka była włączona przez całe zajęcia.

  5. Pamiętajmy, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji. Spontaniczne wypowiedzi zakłócają
  e-lekcję a tym samym utrudniają jej przebieg.

  6. Jeśli chcesz o coś zapytać lub zgłosić problem możesz użyć opcji chatu. Pamiętaj jednak, że nie służy on do swobodnych pogawędek z kolegami – na to będziesz mieć czas na tzw. przerwie.

  7. Żeby nie rozpraszać uwagi uczestników zajęć i nie utrudniać komunikacji w czasie trwania lekcji siedzimy spokojnie na swoich miejscach (nie kręcimy się, nie wstajemy z miejsca, nie wygłupiamy się, nie kładziemy nóg na biurko itp.)

  8. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
  – słuchamy osoby mówiącej,
  – zgłaszamy chęć odpowiedzi,
  – nie przerywamy sobie nawzajem,
  – odnosimy się do siebie kulturalnie,
  – dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych komentarzy.

  9. Nie nagrywamy lekcji w całości ani jej fragmentów. Jest to niezgodne z prawem.

  10. Po skończonej lekcji nauczyciel może Wam dać kilka-kilkanaście minut na rozmowy z kolegami, podobnie jak to robicie na przerwie szkolnej. Pamiętajcie, że nie zwalnia Was to od kulturalnego zachowania.

  Liczymy, że dzięki Waszemu zachowaniu i zaangażowaniu lekcje on – line będą ciekawym i przyjemnym doświadczeniem zarówno dla innych uczniów, jak i nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie negatywne zachowania prezentowane podczas lekcji on-line będą odnotowywane, wyjaśniane i zgłaszane rodzicom. W konsekwencji mogą doprowadzić do obniżenia oceny z zachowania,
 a w skrajnych przypadkach do podjęcia innych, radykalnych kroków (np. w przypadku nagrywania, robienia zdjęć, czy wulgarnego słownictwa sprawy będą kierowane do Wydziału ds. Nieletnich KPP w Tomaszowie Mazowieckim lub do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Mazowieckim).

Co w razie kłopotów technicznych?

 • Zachowaj spokój, nie krzycz: „nic nie słyszę”, „nic nie widzę” itp. Niestety,nauczycielowi trudno jest w czasie trwania e-lekcji udzielić Ci wsparcia technicznego. Możesz napisać o swoich problemach po skończonych zajęciach lub poprosić o poradę nauczyciela informatyki lub Twojego dostawcę Internetu (jeśli podejrzewasz, że problem dotyczy łącza internetowego).
 • Pamiętaj, dla nas wszystkich ta sytuacja jest trudna, każdego dnia może nas spotkać niespodziewana sytuacja. Nauczyciel na pewno będzie dla Ciebie wyrozumiały, jeśli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie będziesz uczestniczył we wszystkich lekcjach video, rodzice mogą usprawiedliwić Twoją nieobecność , a Ty możesz zaliczyć wymagany materiał w sposób uzgodniony z nauczycielem.

 

ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI I ZAANGAŻOWANIA PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA. MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE NIEBAWEM ZOBACZYMY SIĘ W SZKOLE.

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące
w Szkole Podstawowej nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków

RODZICU PAMIĘTAJ!

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Uczeń z katarem zostaje w domu. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Ogranicza się wejścia rodziców/ opiekunów na teren szkoły.
 • Zasady dotyczące tylko rodziców/ opiekunów klas zerowych i pierwszych:

– jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

– opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Zapewnij sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Zadbaj, aby uczeń nie zabierał ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Ogranicz kontakty z pracownikami administracyjno-obsługowymi, nauczycielami.
 • Wykorzystaj techniki komunikacji na odległość, gdy chcesz skonsultować się z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi Cię o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Przypominaj uczniowi o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzeniu pomieszczenia mieszkalnego.
 • Zakazuj uczniowi dzielenia się z kolegą drugim śniadaniem (tzw. kęsem, piciem z jednej butelki)
 • Zawsze w przypadku wątpliwości możesz zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Nr telefonu:
Narodowy Fundusz Zdrowia                                                  +48 800 190 590,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna                  
+48 502 237 659,

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

 • W szkole może przebywać zdrowy nauczyciel bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Do szkoły wchodzisz w maseczce.
 • Przy wejściu do szkoły zadbaj o dezynfekcję rąk.
 • Przypominaj uczniom o zasadach postępowania w razie zagrożenia, uwzględniając zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.
 • Wymagaj od uczniów, aby zachowywali dystans społeczny, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myli ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyli pomieszczenia.
 • Przypominaj o obowiązku przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych w teczkach lub w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
 • Przypominaj uczniom, że nie należy zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zadbaj o sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Szkoła posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
 • W przestrzeniach wspólnych (korytarz, pokój nauczycielski) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie rąk, używanie maseczek.
 • Ogranicz korzystanie z pokoju nauczycielskiego.
 • Ogranicz kontakty z pracownikami obsługi i administracji szkoły oraz innymi nauczycielami.
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory geometryczne, których używasz podczas lekcji powinny być dezynfekowane na bieżąco.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

      Nr telefonu:
Narodowy Fundusz Zdrowia                                               +48 800 190 590,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna               
+48 502 237 659, 

DROGI  UCZNIU PAMIĘTAJ!

 • W szkole mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Do szkoły wchodzisz w maseczce.
 • Maseczkę nosisz podczas przemieszczani się na terenie szkoły/podczas przerw. Zdejmujesz ją w sali lekcyjnej.
 • Przy wejściu do szkoły zadbaj o dezynfekowanie rąk.
 • Staraj się zachować dystans podczas pobytu w szkole, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myj ręce ciepłą wodą z mydłem. Masz także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne w przydzielonej szafce lub teczce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Szkoła posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, natychmiast zostaniesz odizolowany od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną Twoi rodzice/opiekunowie.
 • W przestrzeniach wspólnych (korytarze, sale lekcyjne) zachowaj podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny (zakrywanie ust podczas kichania).
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnuj, aby robili to inni uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Dbaj o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, korzystaj z nich we właściwy sposób.
 • Spożywanie posiłków w salach lekcyjnych możliwe jest z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Pamiętaj nie dziel się kanapką tzw. kęsem ani napojem z jednej butelki z drugim uczniem.
 • Jeśli będziesz chciał uzyskać dodatkowe informacje przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.