Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady bezpieczeństwa

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS LEKCJI ON-LINE

 

 1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego, włączonego telewizora itp).2. Pamiętaj, że podobnie jak w filmach ważny jest też „drugi plan”. Zadbaj, aby w kadrze za Twoimi plecami panował porządek. Możesz zrobić przed spotkaniem test kamery, wtedy będziesz mógł jeszcze cos poprawić.

  3. Jeśli masz, przygotuj słuchawki – wystarczą te od telefonu – podłącz je.

  4. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali podczas jej trwania.

  5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, itp.

  6. Grupę na zajęcia organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych uczestników. Najlepiej korzystaj ze szkolnego adresu e-mail, to on uprawnia Cię do korzystania z zajęć on-line. Inna nazwa użytkownika, inny kod może spowodować, że nauczyciel nie będzie mógł Cię zidentyfikować i nie będziesz mógł brać udziału w e-lekcji.

 

Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się(i tym samym nie była nudna), należy pamiętać
o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:

 1. Wyłącz Twój mikrofon na platformie (znajdź symbol mikrofonu i kamery, jeśli któryś z nich klikniemy i zostanie przekreślony; czerwona linia oznacza to, że wyłączyliśmy mikrofon=nie słychać nas lub obraz=nie widać nas).2. Jeżeli chcesz się zgłosić np. do odpowiedzi możesz to zgłosić w umówiony przez nauczyciela sposób. Jeśli nauczyciel udzieli Ci głosu, wtedy ponownie kliknij symbol mikrofonu aby wszyscy Cię mogli usłyszeć.

  3. Słuchamy wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek (lekcja tego typu szczególnie wymaga ciszy i spokoju).

  4. Pamiętamy o tym, żeby kamerka była włączona przez całe zajęcia.

  5. Pamiętajmy, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji. Spontaniczne wypowiedzi zakłócają
  e-lekcję a tym samym utrudniają jej przebieg.

  6. Jeśli chcesz o coś zapytać lub zgłosić problem możesz użyć opcji chatu. Pamiętaj jednak, że nie służy on do swobodnych pogawędek z kolegami – na to będziesz mieć czas na tzw. przerwie.

  7. Żeby nie rozpraszać uwagi uczestników zajęć i nie utrudniać komunikacji w czasie trwania lekcji siedzimy spokojnie na swoich miejscach (nie kręcimy się, nie wstajemy z miejsca, nie wygłupiamy się, nie kładziemy nóg na biurko itp.)

  8. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
  – słuchamy osoby mówiącej,
  – zgłaszamy chęć odpowiedzi,
  – nie przerywamy sobie nawzajem,
  – odnosimy się do siebie kulturalnie,
  – dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych komentarzy.

  9. Nie nagrywamy lekcji w całości ani jej fragmentów. Jest to niezgodne z prawem.

  10. Po skończonej lekcji nauczyciel może Wam dać kilka-kilkanaście minut na rozmowy z kolegami, podobnie jak to robicie na przerwie szkolnej. Pamiętajcie, że nie zwalnia Was to od kulturalnego zachowania.

  Liczymy, że dzięki Waszemu zachowaniu i zaangażowaniu lekcje on – line będą ciekawym i przyjemnym doświadczeniem zarówno dla innych uczniów, jak i nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie negatywne zachowania prezentowane podczas lekcji on-line będą odnotowywane, wyjaśniane i zgłaszane rodzicom. W konsekwencji mogą doprowadzić do obniżenia oceny z zachowania,
 a w skrajnych przypadkach do podjęcia innych, radykalnych kroków (np. w przypadku nagrywania, robienia zdjęć, czy wulgarnego słownictwa sprawy będą kierowane do Wydziału ds. Nieletnich KPP w Tomaszowie Mazowieckim lub do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Mazowieckim).

Co w razie kłopotów technicznych?

 • Zachowaj spokój, nie krzycz: „nic nie słyszę”, „nic nie widzę” itp. Niestety,nauczycielowi trudno jest w czasie trwania e-lekcji udzielić Ci wsparcia technicznego. Możesz napisać o swoich problemach po skończonych zajęciach lub poprosić o poradę nauczyciela informatyki lub Twojego dostawcę Internetu (jeśli podejrzewasz, że problem dotyczy łącza internetowego).
 • Pamiętaj, dla nas wszystkich ta sytuacja jest trudna, każdego dnia może nas spotkać niespodziewana sytuacja. Nauczyciel na pewno będzie dla Ciebie wyrozumiały, jeśli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie będziesz uczestniczył we wszystkich lekcjach video, rodzice mogą usprawiedliwić Twoją nieobecność , a Ty możesz zaliczyć wymagany materiał w sposób uzgodniony z nauczycielem.

 

ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI I ZAANGAŻOWANIA PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA. MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE NIEBAWEM ZOBACZYMY SIĘ W SZKOLE.

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące
w Szkole Podstawowej nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków

RODZICU PAMIĘTAJ!

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Uczeń z katarem zostaje w domu. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Ogranicza się wejścia rodziców/ opiekunów na teren szkoły.
 • Do szkoły wchodzą z dziećmi tylko rodzice/opiekunowie dzieci z klas zerowych i klas pierwszych.
 • Rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych wchodzą z dziećmi do szkoły w celu przyuczenia dzieci do korzystania z szatni. Po udzieleniu dzieciom pomocy przy przebieraniu, rodzice wychodzą ze szkoły (nie czekają z dzieckiem na przyjście nauczyciela) – dzieci pozostają pod opieką dyżurujących nauczycieli lub odprowadzane są przez rodziców do świetlicy szkolnej.
 • Rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych wchodzą z dziećmi do szkoły tylko do dnia 10 września 2021r. Jest to okres niezbędny do przyuczenia dzieci do samodzielnych działań w szatni.
 • Zasady dotyczące tylko rodziców/opiekunów klas zerowych i pierwszych:
 1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 • Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 • Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 • Rekomendowany jest kontakt z wychowawcą/ nauczycielami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Rodzice zobowiązani są do przypominania dziecku o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności,odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi Cię o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 • Uczniowi zakazuje się dzielenia się z kolegą drugim śniadaniem (tzw. kęsem, piciem  z jednej butelki).
 • Rodzice nie organizują poczęstunków w ramach uroczystości klasowych.
 • Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach gov.pl/koronawirus oraz www. gis.gov.pl

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

 • W szkole może przebywać zdrowy nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Do szkoły wchodzisz w maseczce.
 • Przy wejściu do szkoły zadbaj o dezynfekcję rąk.
 • Pamiętaj, że jesteś dla uczniów wzorem do naśladowania. Noś maseczkę
  w przestrzeniach wspólnych i tego samego wymagaj od napotkanych na twojej drodze uczniów. Nie lekceważ zasad wprowadzonych w naszej szkole i nie pozostawaj obojętny na lekceważenie ich przez uczniów.
 • Przypominaj uczniom o zasadach postępowania w razie zagrożenia, uwzględniając zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.
 • Wymagaj od  uczniów, aby  zachowywali dystans społeczny, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myli ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyli pomieszczenia.
 • Przypominaj o obowiązku przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych w teczkach lub w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
 • Przypominaj, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Przypominaj, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W miarę możliwości ogranicz przemieszczanie się pomiędzy ławkami uczniów.
 • Zadbaj o sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, (w tym w szczególności gorączka, kaszel, duszności)odizoluj ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 • W przestrzeniach wspólnych (korytarz, pokój nauczycielski) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie rąk, używanie maseczek.
 • Ogranicz korzystanie z pokoju nauczycielskiego.
 • Ogranicz kontakty z pracownikami obsługi i administracji szkoły oraz innymi nauczycielami.
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dana klasa przebywa w wyznaczonej sali.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                    z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice należy wietrzyć, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci.
 • Zajęcia pozalekcyjne powinny odbywać się w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 • Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

DROGI  UCZNIU PAMIĘTAJ!

 • W szkole mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy nie został na nich nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Do szkoły wchodzisz w maseczce.
 • Przy wejściu do szkoły zadbaj o dezynfekowanie rąk.
 • Maseczkę nosisz podczas przemieszczania się na terenie szkoły/podczas przerw. Zdejmujesz ją w sali lekcyjnej.
 • W miarę możliwości przebywasz w wyznaczonej dla twojej klasy sali.
 • Staraj się zachować dystans podczas pobytu w szkole, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myj ręce ciepłą wodą z mydłem.
 • Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Nie wymieniaj się przyborami szkolnymi.
 • Nie dziel się kanapką tzw. kęsem ani napojem z jednej butelki z drugim uczniem.
 • W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, (w tym w szczególności gorączka, kaszel, duszności), natychmiast zostaniesz odizolowany od innych osób  i niezwłocznie powiadomieni zostaną Twoi rodzice/opiekunowie.
 • W przestrzeniach wspólnych (korytarze, sale lekcyjne) zachowaj podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny (zakrywanie ust podczas kichania).
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • W obecnej sytuacji nie możesz korzystać ze „źródełek” z wodą do picia oraz  suszarek
  do rąk w toaletach.
 • Porozmawiaj z rodzicami – jeśli skończyłeś 12 lat już we wrześniu możesz zostać zaszczepiony. Wspólnie z rodzicami podejmij decyzję i przekaż ją wychowawcy.